На основу члана 6.Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за најбоље студенте број 110-1/2020-03-IV од 21.01.2020.године, Комисија за избор најбољих студената са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 20.03.2020. утврдила је Коначну листу кандидата – најбољих студената.

Коначну листу можете погледати/преузети овде.