На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима број: 612-8/2020-03-IV од 09. октобра 2020.године, Комисија за доделу новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној дана  08. децембра 2020.године утврдила је Коначну листу студената – кандидата корисника новчане помоћи коју можете преузети овде.