На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима прве године мастер и докторских студија број: 612-13/2020-03-IV од 15. јануара 2021. године, Комисија за доделу новчанe помоћи студентима прве године мастер и докторских студија са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 03. марта 2021. године утврдила је Коначну листу студената – кандидата корисника новчане помоћи.

Комплетну листу можете погледати овде.