Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Конкурс) који је објављен у листу „Дневник“ дана 31.08.2018. године, као и на веб-сајту Секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Како Конкурс траје од 01.09.2018. до 15.10.2018. године.