На  основу члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 63. и члана 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима са територије општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 27/2016) и чл. 53. Пословника Општинског већа општине Пландиште („Сл. Лист општине Пландиште“, бр. 40/2019),  Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 09.10.2020. године доноси ЗАКЉУЧАК о расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима са територије општине Пландиште за школску 2020/2021 годину и расписује КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ.

Комплетан текст Конкурса можете преузети овде.

Образац пријаве на Конкурс можете преузети овде.