Na  osnovu člana  46.  Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  („Sl.  glasnik  RS“,  broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 63. i člana 149. Statuta opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 30/2018), člana 3. Odluke o novčanoj pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 27/2016) i čl. 53. Poslovnika Opštinskog veća opštine Plandište („Sl. List opštine Plandište“, br. 40/2019),  Opštinsko veće opštine Plandište, na sednici održanoj 09.10.2020. godine donosi ZAKLJUČAK o raspisivanju Konkursa za novčanu pomoć studentima sa teritorije opštine Plandište za školsku 2020/2021 godinu i raspisuje KONKURS ZA NOVČANU POMOĆ STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE PLANDIŠTE ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac prijave na Konkurs možete preuzeti ovde.