Na osnovu člana 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/2016), člana 63. i 149. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 30/2018) i člana 2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u opštini Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 4/2017), Opštinsko veće opštine Plandište, na sednici održanoj dana 24.10.2019. godine, raspisujeKonkurs za prijavu posebnih programa i projekata u oblasti
sporta koji se sufinansiraju iz budžeta opštine plandište za 2019. godinu.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac broj 4. možete preuzeti ovde.