Na osnovu čl.19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br.83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00134/2020-01/2 od 18.01.2021. godine, članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), člana 59. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište”, 30/2018) i Odluke o budžetu opštine Plandišteza 2021. godinu („Službeni list opštine Plandište”, br. 33/2020) Opština Plandište raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje pro
jekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2021. godini

Komletan tekst Konkursa možete pogledati ovde.

Obrasci za prijavu na Konkurs:

  • Obrazac 1 – Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja možete preuzeti ovde.
  • Obrazac 1 – Budžet projekta možete preuzeti ovde.

Obrasci za izveštavanje:

  • Obrazac 2 – Narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta možete preuzeti ovde.

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Plandište u 2021. godine možete preuzeti ovde.