Na  osnovu člana  46.  Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  („Sl.  glasnik  RS“,  broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 63. i 149. Statuta opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 30/2018), člana 3. Odluke o dodeli novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 23/2016) i čl. 53. Poslovnika Opštinskog veća opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 40/2019),  Opštinsko veće opštine Plandište, na sednici održanoj 05.03.2021. godine, raspisuje KONKURS ZA DODELU NOVČANIH NAGRADA NAJBOLJIM STUDENTIMA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU.

Kompletan tekst Konkursa možete pogledati ovde.

Prijavu na Konkurs možete preuzeti ovde.