Opština Plandište, odnosno Kancelarija za mlade opštine Plandište, aplicirala je na Konkursu za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i dobila sredstva u iznosu od 240.000,00 dinara za izradu „Lokalnog akcionog plana za mlade 2021-2025“. Projekat će biti realizovan u partenrstvu sa Udruženjem „Inicijativa za Plandište“ iz Plandišta.

Ovaj projekat je usmeren na sprovođenje aktivnosti koje bi dovele do izrade novog Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Plandište a kojim bi se unapredio položaj mladih kroz realizaciju programskih aktivnosti mladih. Dosadašnji Lokalni akcioni plan za mlade ističe 2020 godine. U izradi LAP-a koristila bi se pomoć eksperata koji bi osposobili mlade za formiranje tima za izradu LAP-a, aktivno uključenje mladih u proces izrade LAP-a po metodologiji GIZ/MOS, organizovali fokus grupe koje bi identifikovale potrebe mladih, definisali probleme,  planirali aktivnosti i izrade budžeta do 2025 godine, a sve u cilju poboljšanja položaja mladih i povećanje aktivizma kroz realizaciju programskih aktivnosti. Izradom LAP-a za mlade po metodologiji GIZ/MOS, stvorili bi se preduslovi za povećanje aktivnosti mladih i u krajnjem slučaju poboljšanje položaja mladih u opštini Plandište. S druge strane obučili bi se mladi za izradu Strateških dokumenata i povećao bi se stepen odgovornosti mladih koji bi sprovođenjem planiranih aktivnosti koje su sami osmislili postali aktivan društveni činilac.