PREVENCIJA MALIGNIH TUMORA

Prema procenama Svetske zdrastvene organizacije, obolevanje od malignih bolesti, poraslo je sa 12,7 miliona u 2008. godini, na 14,1 miliona ljudi u 2012. godini, a do 2032.  godine očekuje se da će obolevanje porasti na 70%.

Prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti ima ogroman javno zdrastveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup kontroli malignih  bolesti.

Nove smernice Svetske zdrastvene organizacije imaju za cilj da poboljšaju šanse za preživljavanje ljudi koji žive sa rakom, tako što će usmeriti zdrastvene službe da se fokusiraju na rano dijagnostikovanje i lečenje ove bolesti. Jedan od problema je što se mnogi slučajevi otkrivaju kasno.

U Srbiji su 2013. godine doneti nacionalni programi za skrining raka grlića materice, raka dojke i kolerektalnog raka. Na skrining raka dojke pozivaju se žene starosti od 50 do 69 godina. Mamogrfijski preventivni pregledi predviđeni su da se rade svim ženama navedenog uzrasta na 2 godine. Skriningom na karcinom grlića materice obuhvaćene su žene između 25 i 64 godine, koje su pozivane na preventivni ginekološki pregled i Papa test, jednom u tri godine. Ciljna grupa za testiranje na rak debelog creva odnosi se na građane oba pola starosti od 50 do 74 godine, koji se jednom u dve godine pozivaju na testiranje na skriveno krvarenje u stolici.

I dalje jedan od značajnih problema u Srbiji predstavlja i neprepoznavanje rizičnog ponašanja i nedovoljno korišćenje pozitivnih iskustava iz razvijenih zemalja sveta u sprovođenju programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

Rano dijagnostikovanje raka spašava živote i smanjuje troškove lečenja.

PATRONAŽNA SLUŽBA
DOM ZDRAVLJA PLANDIŠTE