Нова, 105. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак,  11.04.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 26 тачака. После усвајања записника са 101, 102. и 103. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво разматрати и утврђивати Предлог Одлуке о месним заједницама на територији Општини Пландиште, а након тога и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину (Први допунски буџет), Предлог Одлуке о накнадама за коришћење Јавних површина на територији Општине Пландиште, Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине, Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о одређивању висине закупнине за коришћење Јавних површина и осталог земљишта у јавној својини за постављање привремених објеката, Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи општине Пландиште, Предлог о измени Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији Општине Пландиште, као и Предлог Одлуке о погребним делатностима.

Након тога већници ће разматрати Извештаје о раду и финансијске извештаје за 2018. годину: МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица.

У сазиву предстојеће, 105. седнице Општинског већа општине Пландиште Предлог Програма унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2019. годину, Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Интерресорне комисије за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом за 2018. годину и Предлог Решења о одобравању исплате новчаних награда најбољим студентима са територије Општине Пландиште.

Последња тачка су текућа питања.

Комплетан Сазив можте погледати овде.