Нова, 114. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за среду,  10.07.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 9 тачака.

После усвајања записника са 111, 112 и 113. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво разматрати и утврђивати Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште, а након тога и Предлог Правилника о измени Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња. У сазиву су предвиђени и Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период септембар-децембар 2019. године и Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период септембар-децембар 2019. године.

Већници ће на 114. седници Општинског већа општине Пландиште разматрати и Предлог Решења о одређивању годишњег одмора за 2019. годину начелнику Општинске управе Oпштине Пландиште као и Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве за Општинску управу општине Пландиште за потребе уклањања дивљих депонија са пољопривредног земљишта.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.