Nova, 114. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za sredu,  10.07.2019. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 9 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 111, 112 i 113. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo razmatrati i utvrđivati Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište, a nakon toga i Predlog Pravilnika o izmeni Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja. U sazivu su predviđeni i Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period septembar-decembar 2019. godine i Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period septembar-decembar 2019. godine.

Većnici će na 114. sednici Opštinskog veća opštine Plandište razmatrati i Predlog Rešenja o određivanju godišnjeg odmora za 2019. godinu načelniku Opštinske uprave Opštine Plandište kao i Predlog Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve za Opštinsku upravu opštine Plandište za potrebe uklanjanja divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.