Nova, 138 sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 14.02.2020. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 13 tačaka.

Prva tačka koju će većnici razmatrati je i utvrđivati je Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (Prvi dopunski budžet). Nakon toga slede: Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti, pa Predlog zaključka o donošenju Programa unapređenja socijalne zaštite u opštini Plandište za 2020. godinu, utvrđivanje Predloga Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2020. godinu, Predloga Programa korišćenja sredstava od naplate naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2020. godinu, Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na usaglašavanje kapitala preduzeća „Javnog preduzeća“ Polet“ Plandište. Većnici će razmatrati i Finansisjski plan Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2020. godinu a nakon toga će utvrđivati predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan, Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Plandište za period januar-decembar 2019. godine i davanje mišljenja na Izveštaj, i Izveštaj o implementaciji Plana javnog zdravlja opštine Plandište za 2019. godine i davanje mišljenja na Izveštaj. Na dnevnom redu predstojeće sednice su i predlozi Rešenja o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Plandište za 2020. godinu i Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za 2019. godinu.

Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su zahtevi fizičkih i pravnih lica i tekuća pitanja