Нова, 140 седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак, 27.02.2020. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 5 тачака.

Прва тачка коју ће већници разматрати и утврђивати је Предлог Одлуке о приступању реализацији пројекта „Санација водоводне мреже у Хајдучици“. Следе, Предлог Закључка о усвајању Извештаја о кришћењу средстава буџетског фонда у 2019. gодини – средства за финансирање унапрђења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште и Предлог Закључка о доношењу Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште за 2020. годину.

Претпоследња и последња тачка дневног реда су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.