Sedamnaesta  sednica Opštinskog veća opštine  Plandište zakazana je za petak, 05. 03.2021.godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 16 tačaka. Većnici  će  na ovoj sednici utvrđivati: Predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2021. godinu, Predlog Odluke o usvajanju Strategije unapređenja predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Plandište 2021-2025., Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište. Većnici će razmatrati i Predlog Odluke o pristupanju realizaciji projekta „Sanacija vodovodne mreže u Margiti“ i projekta „Sanacija vodovodne mreže u Velikoj Gredi“ a nakon toga će utvrđivati Predlog Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finanasiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja kao i Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2021. godinu i Predlog Programa korišćenja sredstava od naplate naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2021. godinu. Na 17. sednici Opštinskog veća razmatraće se Program rada Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2021. godinu i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada. Utvrđivaće se Predlog Rešenja o obrzovanju Stručne komisije za izradu Godišnjeg programa  zaštite, uređenja i korišćenja poljopruvrednog zemljišta,  Predlog Rešenja o davanju privremene saglasnosti STUP „Vršac“A.D. Vršac o poveravanju javnog liijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Plandište  u 2021. godini, kao i Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčane pomoći studentima prve godine master i doktorskih studija sa teritorije opštine Plandište, Predlog Zaključka o raspisivanju Konkursa za dodelu novčanih  nagrada najboljim studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2020/2021. godinu, Predlog Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve za potrebe realizacije projekta „Saobraćajne signalizacije sa izmenljivim sadržajem u zoni škole Dositej Obradoviću opštini Plandište (2 brzinska displeja) i Predlog Rešenja o odobravanju sredstava Domu zdravlja „1. Oktobar“ Plandište za finansiranje određenog broja radnika u 2021. godini. Poslednja tačka su tekuća pitanja.