Нова, 17.  седницаСкупштине општине Пландиште заказана је за четвртак, 30.11.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 8 тачака.

Одборници Скупштине општине Пландиште ће прво разматрати Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину у периоду јануар-септембар 2017. године а затим и Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању Пројекта јавног приватног партнерства – Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима Општине Пландиште, изузев насеља Пландиште.

На дневном реду предстојеће 17. седнице СО Пландиште је и Предлог Одлуке о усвајању Плана интегритета Општине Пландиште и именовању лица одговорног за праћење спровођења Плана интегритета Општине Пландиште, Предлог Решења о образовању Савета за здравље Општине Пландиште, Предлог Решења о разрешењу чланова и заменика чланова Савета за међунационалне односе Општине Пландиште и Избор чланоава и заменика чланова Савета за међунационалне односе Општине Пландиште.

На дневном реду предстојеће седнице је и Предлог Закључка о утврђивању права на накнаду за рад, као и на трошкове превоза чланаовима Управног и Надзорног одбора Историјског архива Бела Црква.

Последња, 8. тачка дневног реда су одборничка питања.