Nova, 17.  sednicaSkupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 30.11.2017. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 8 tačaka.

Odbornici Skupštine opštine Plandište će prvo razmatrati Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu u periodu januar-septembar 2017. godine a zatim i Predlog Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javnog privatnog partnerstva – Zamena postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim LED svetiljkama u zoni ulica, parkova, šetališta na javnim površinama, spoljašnje dekorativne rasvete javnih zgrada u naseljenim mestima Opštine Plandište, izuzev naselja Plandište.

Na dnevnom redu predstojeće 17. sednice SO Plandište je i Predlog Odluke o usvajanju Plana integriteta Opštine Plandište i imenovanju lica odgovornog za praćenje sprovođenja Plana integriteta Opštine Plandište, Predlog Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje Opštine Plandište, Predlog Rešenja o razrešenju članova i zamenika članova Saveta za međunacionalne odnose Opštine Plandište i Izbor članoava i zamenika članova Saveta za međunacionalne odnose Opštine Plandište.

Na dnevnom redu predstojeće sednice je i Predlog Zaključka o utvrđivanju prava na naknadu za rad, kao i na troškove prevoza članaovima Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Bela Crkva.

Poslednja, 8. tačka dnevnog reda su odbornička pitanja.