Нова, 18. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за среду, 20.12.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложене су 34. тачакe.

Одборници ће прво разматрати Предлог Одлуке о изменма и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (четврти допунски буџет).

Након тога следе, Предлога Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину, Предлог Одлуке о реализацији буџета Општине Пландиште у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину, Предлог Одлуке о матичним подручјима на територији општине Пландиште, Предлог Одлуке о платама,додацима, наканадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Пландиште и Предлог Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Општине Пландиште.

На дневном реду су и Предлог Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу Општине Пландиште“,  Предлог Одлуке о доступности јавних информација о раду органа Општине Пландиште и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о висини закупнине за пословни простор.

Одборници ће на предстојећој седници СО Пландиште разматрати Програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2018. годину, Извештаја о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2016/2017. годину, Годишњи плана рада Предшколске установе „Срећно детињство“ за школску 2017/2018. годину и Финансијски план Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2018. годину.

Одборници ће на предстојећој, 59. седници СО Пландиште разматрати и Програм рада и Финансијски план  Културно образовноиг центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2018. годину, Народне библиотеке Пландиште за 2017. годину и Историјског архива Бела Црква за 2018. годину, Дома здравља „1.октобар“ Пландиште и  Центра за социјални рад у општини Пландиште за 2018. годину.

На дневном реду 18. седнице СО Пландиште је разматрање Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 2018. годину са Календаром активности. Након тога, одборници ће разматрати Финансијаки план и План рада за 2018. годину свих месних заједница општине Пландиште, МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда, МЗ Хајдучица, МЗ Стари Лец, МЗ Дужине, МЗ Марковићево, МЗ Милетићемо, МЗ Банатски Соколац, МЗ Јерменовци, МЗ Барице, МЗ Маргита, МЗ Купиник и МЗ Велики Гај.

Претпоследња тачка предстојеће седнице је предлог Кодекса понашања службеника и намештеника општине Пландиште.

Последња тачка дневног реда су одборничка питања.