Нова, 19. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за петак, 16.03.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 9 тачака.

Одборници Скупштине општине Пландиште прво ће разматрати Предлог Одлуке о измени Одлуке о организацији Општинске управе Општине Пландиште, а након тога и Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Пландиште за 2017. годину. Након тога, одборници ће разматрати Предлог Одлуке о уносу података нефинансијске имовине у пословне књиге Општине Пландиште и Предлог Одлуке о правцу пружања државних путева који пролазе кроз насеља на територији Општине Пландиште.

На дневном реду предстојеће, 19. седнице СО Пландиште је и утврђивање Предлога Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Пландиште за 2018. годину и утврђивање Предлога Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2018. годину.

Одборници ће разматрати и Предлог Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште као и Предлог Решења о измени Решења о образовању и именовању Савета за безбедност Општине Пландиште.

Последња тачка су Одборничка питања.