Нова, 24. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за понедељак, 26.11.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 19 тачака.

Одборници ће прво разматари Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину за период јануар-септембар 2018. године, а након тога и Предлог Одлуке о обављању делатности зоохигијене, Предлог Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Пландиште и Предлог Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији општине Пландиште. Већници ће разматрати и утврђивати и Предлог Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде. На дневном реду предстојеће седнице СО Пландиште је и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (трећи допунски буџет) као и Предлог Правилника о начину управљања дугом општине Пландиште.

Након тога, одборници ће разматрати комуналне теме, односно Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку ЈП „Полет“ Пландиште о ценама комуналних услуга а затим и Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2017/2018 годину, Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2017/2018 годину и Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2018/2019 годину.

У сазиву предстојеће седнице СО Пландиште је Предлог Решења о образовању Савета родитеља општине Пландиште, Предлог Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад Пландиште, Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад Пландиште. На дневном реду су и предлози решења у вези са школским одборима, Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“  Хајдучица и Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“  Хајдучица.

Последња тачка су одборничка питања.