Нова, 28. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за петак, 21. 06.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 13 тачака. Одборници ће прво разматари Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2018. годину. Након тога следи Предлог Одлуке о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама, Предлог Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката и Предлог Одлуке о поступку предлагања кандидата за чланове Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач општина Пландиште. На дневном реду предстојеће седнице СО Пландиште је и разматрање Извештја о раду и финасијском пословању установа чији је оснивач општина Пландиште. Први је Извештај о раду Општинског већа општине Пландиште за 2018. годину, сладе Извештаји Историјског архива Бела Црква за 2018. годину, Народне библиотеке Пландиште, Културно обрзовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад, Црвеног крста Пландиште и Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, све за период 01.01. 2018. до 31.12.2018.

Последња тачка су Одборничка питања.