Нова, 55. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак,  24.11.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 6 тачака.

После усвајања записника са последње седнице, већници ће прво утврђивати Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању Пројекта јавног приватног партнерства – Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ЛЕД светиљкама у зони улица, шеталишта на јавним површинама, спољашње декоративне расвете јавних зграда у насељеним местима општине Пландиште изузев насеља Пландиште.

Након тога следи утврђивање Предлога Закључка о утврђивању права на накнаду за рад, као и на трошкове превоза члановима Управног и Надзорног одбора Историјског архива Бела Црква  и предлог Решења о давању сагласности на План управљања Спомеником природе „Стари Парк у Великом Гају“ за период 2018-2028. године.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.