Нова, 60. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за peтак, 29.12.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 13 тачака.

После усвајања записника са 58. и 59. седнице, већници ће прво утврђивати Предлог Решења о одобравању и финансирању програма у области спорта, Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2018. године, Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2018. године, Предлог Правилника о изменама Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште, Предлог Обавезног садржаја смерница за предлагаче програма/пројеката за 2018. годину и Предлог Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката организација цивилног друштва у општини Пландиште за 2018. годину.

Већници ће разматрати и Предлог Правилника о изменама Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама, Предлог Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката цркава и верских заједница у општини Пландиште за 2018. годину, Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама, Предлог конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2018. годину.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.