NAJAVA 65. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Nova, 65. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za sredu, 21.02.2018. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 5 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 63. i 64. sednice, većnici će utvrđivati ispravljeni Predlog Odluke o unosu podataka nefinansijske imovine u poslovne knjige Opštine Plandište, a nakon toga i Predlog Zaključka o pokretanju postupka za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.

Kompletan Saziv sa materijalom možete pogledati ovde.

O Autoru

NAJAVA 65.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Nova, 65.sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 19.09.2014.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 10 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 63. i 64. sednice Opštinskog veća, većnici će prvo raspravljati o Utvrđivanju Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor. Slede, Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište, Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Javnog komunalnog preduzeća „Polet“ Plandište o promeni cene komunalnih usluga, pa Predlog Zaključka o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne zaštite u Opštini Plandište za period 2015-2020.godine, Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranih troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od  mesta stanovanja do  mesta škole za period oktobar-decembar 2014.godine. Na dnevnom redu 65.sednice Opštinskog veća, kao sedma tačka, planiran je Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period oktobar-decembar 2014.godine. Osma tačka dnevnog reda je Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su Zahtevi i molbe građana, uduženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

O Autoru

Arhiva:

Skalabilni font