Нова, 74. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак 24.05. 2018. године у 9,00 сати. У сазиву је предложено 5 тачака дневног реда.

Чланови Општинског већа општине Пландиште ће након усвајања записника са последње три седнице (71.72. и 73.) прво разматрати Предлог Извештаја о раду Општинског већа општине Пландиште за 2017. годину а након тога и Давање сагласности на мишљење адвоката Милоша Василије из Панчева, ул. Војводе Радомира Путника бр. 1 о предлогу за закључење судског поравнања.

Претпослења и последња тачка су Захтеви и молбе градјана и других правних лица и текућа питања.