Нова, 76. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак,  08.06.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложене су 32 тачаке.

После усвајања записника са 74. и 75. седнице,  већници ће утврђивати Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2017. годину, Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима, Предлог Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији Општине Пландиште,  Предлог Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења и Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима.

Чланови Већа ће на предстојећој седници разматрати и  Предлог Одлуке о усвајању Плана јавног здравља у Општини Пландиште за период 2018-2025 година,  Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању са годишњим обрачуном Историјског архива Бела Црква за 2017. годину и утврђивати  Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању са годишњим обрачуном Историјског архива Бела Црква за 2017. годину,  Извештај о раду и Финансијски извештај Народне библиотеке Пландиште у 2017. години и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Народне библиотеке Пландиште у 2016. Години и  Извештај о раду и Финансијски извештај прихода и расхода по завршном рачуну Културно образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај прихода и расхода по завршном рачуну Културно образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године.

У сазиву 76. седнице Општинског већа је и Разматрање Извршења плана рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за период од 01.01.2017.-31.12.2017. и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извршења плана рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за период 01.01.2017. – 31.12.2017,  Разматрање Наративног извештаја о раду и Финансијског извештаја Центра за социјални рад Пландиште за 2017. годину на  права и услуге које су финансиране из буџета Општине Пландиште и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Наративни извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад Пландиште за 2017. годину на права и услуге које су финансиране из буџета Општине Пландиште, Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Црвеног крста Пландиште за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Црвеног крста Пландиште за 2017. годину и  Разматрање Финансијског извештаја Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Предшколске уставнове „Срећно детињство“ Пландиште за 2017. годину. Следи 13 тачака дневог реда које се односе на рад свих месних заједница општине Пландиште, тако да ће већници Разматрати

Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда,МЗ Хајдучица, МЗ Стари Лец, МЗ Дужине, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево. МЗ Банатски Соколца, МЗ Јерменовци, МЗ Барице, МЗ Маргита, МЗ Купиник и МЗ Велики Гај  за 2017. годину и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда,МЗ Хајдучица, МЗ Стари Лец, МЗ Дужине, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево. МЗ Банатски Соколца, МЗ Јерменовци, МЗ Барице, МЗ Маргита, МЗ Купиник и МЗ Велики Гај  за 2017. годину.

На дневном реду 76.седнице Општинског већа општине Пландиште су и Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за здравље Општине Пландиште, Предлог Решења о одобравању и финансирању посебних програма у области спорта за 2018. годину  и Предлог Закључка о усвајању Пете измене и допуне Плана јавних набавки за 2018. годину.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.