Осма седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за понедељак, 16. 11.2020. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 8  тачака.

Већници ће прво разматрати Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период јануар-септембар 2020. године а након тога предлог Одлуке о методологији формирања цене услуга помоћи у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице и предлог Правилика о критеријумима и мерилима за пружање услуге помоћи у кући за децу са сметњама у развоју.

Већници ће разматрати и предлог Закључка о организовању јавне расправе о Нацрту Стратегије развоја социјалне заштите општине Пландиште 2021-2025 са Предлогом Програма јавне расправе као и предлог Закључка о организовању јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине пландиште за 2021. годину са предлогом Програма јавне расправе.

Након тога Захтев за накнаду штете настале настале услед уједа напуштене животиње, Разуматрање жалбе Нача Милорадке из Хајдучице против Решења Центра за социјални рад Пландиште број: 55330-2305/2020 од 06.10.2020. године и последља тачка, текућа питања.