Нова, 82. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за понедељак, 06.08.2018.године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 6 тачака.

После усвајања записника са 80. и 81. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво утврђивати Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања на коришћење без надокнаде пољопривредног земљишта у државној својини. Осим тога, чланови Већа ће на предстојећој седници утврђивати и Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Пландиште као и Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.