Нова, 84. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за понедељак,  10.09.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 11 тачака.

После усвајања записника са 83. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво утврђивати Предлог Одлуке о приступању доношењу Статута општине Пландиште а након тога и  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (други допунски буџет). У сазиву предстојеће седнице Општинског већа су и Утврђивање Предлога Одлуке о одређивању локације за одлагање инертног отпада, Утврђивање Предлога Правилника о начину управљања дугом Општине Пландиште и Утврђивање Предлога Одлуке о финансирању капиталних инвестиционих расхода у 2018. години. Већници ће на наредној седници разматрати Предлог Правилника о увођењу процедуре за плаћање рачуна у Општинској управи Општине Пландиште и Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја Општине Пландиште  а након тога ће Разматрати Финансијски извештај ЈП „Полет“ Пландиште за 2017. годину.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.