Nova, 87. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za ponedeljak, 08.10.2018. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 7 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 84, 85. i 86. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište, a nakon toga i  sledi razmatranje Izveštaja o radu  Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2017/2018 godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj i Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2018/2019 godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada.

U sazivu predstojeće sednice Opštinskog veća je i Predlog Konkursa za novčanu pomoć studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2018./2019. godinu.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.

Kompletan materijal za 87. sednicu Opštinskog veća možete pogledati ovde.