Нова, 90. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за понедељак, 19.11.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 17 тачака. После усвајања записника са 87, 88. и 89. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво утврђивати Предлога Статута општине Пландиште, а након тога и Предлог Закључка о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2018. годину за период јануар-септембар 2018. године. На дневном реду предстојеће седнице Општинског већа већници ће утврђивати Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2018. годину (трећи допунски буџет), Предлог Одлуке о обављању делатности зоохигијене, Предлог Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Пландиште и Предлог Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији општине Пландиште. Већници ће разматрати и утврђивати и Предлог Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде, Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку ЈП „Полет“ Пландиште о ценама комуналних услуга и Предлога Решења о именовању Општинског савета родитеља општине Пландиште. У сазиву предстојеће, 90. седнице Општинског већа су и предлози Решења о давању сагласности на Правилник о пружању услуге социјалне заштите „Помоћ у кући“, Решења о давању сагласности на Правилник о нормативнима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући који је донела Општинска управа општине Пландиште, Решења о давању сагласности на Правилник о нормативнима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући који је донела Екуменска хуманитарна организација из Новог Сада, Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању економске цене услуге „Помоћ у кући“ и Решења о образовању Координационе комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Пландиште. Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица, а након тога и  текућа питања.