Nova, 90. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za ponedeljak, 19.11.2018. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 17 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 87, 88. i 89. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo utvrđivati Predloga Statuta opštine Plandište, a nakon toga i Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu za period januar-septembar 2018. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća većnici će utvrđivati Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu (treći dopunski budžet), Predlog Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene, Predlog Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Plandište i Predlog Odluke o gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Plandište. Većnici će razmatrati i utvrđivati i Predlog Odluke o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku JP „Polet“ Plandište o cenama komunalnih usluga i Predloga Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja opštine Plandište. U sazivu predstojeće, 90. sednice Opštinskog veća su i predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o pružanju usluge socijalne zaštite „Pomoć u kući“, Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o normativnima i standardima za obavljanje poslova pomoći u kući, kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga i učešću korisnika i njegovih srodnika u troškovima pomoći u kući koji je donela Opštinska uprava opštine Plandište, Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o normativnima i standardima za obavljanje poslova pomoći u kući, kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga i učešću korisnika i njegovih srodnika u troškovima pomoći u kući koji je donela Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju ekonomske cene usluge „Pomoć u kući“ i Rešenja o obrazovanju Koordinacione komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica, a nakon toga i  tekuća pitanja.