Нова, 91. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за пeтак, 14.12.2018.године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 37 тачака.
После усвајања записника са 90, 91. и 92. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво утврђивати Предлог Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину, а након тога и Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуке о измени Одлуке о заштити Споменика природе „Парк дворца Јагодић“. У сазиву предстојеће седнице Већа је и утврђивање Предлога Одлуке бесповратном суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Пландиште учествује у финанасирању активности одржавања као и утврђивање Предлога Одлуке о проширеним правима финансијске подршке породици са децом.
На дневном реду предстојеће седнице Општинског већа већници утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Анекс уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и давању овлашћења председнику општине Пландиште за потписивање Анекса уговора о јавно-приватном партнерству а затим ће разматрати Програм рада и Финансијски план Историјског архива Бела Црква за 2019. годину и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план. На предстојећој седници Општинског већа, већници ће утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште а након тога ће разматрати Програм рада и Финансијски план Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште за 2019. годину и утврђивати Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план, разматраће се и Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке Пландиште за 2019. годину, Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште, Црвеног крста Пландиште и ЈП „Полет“ Пландиште а након тога ће се утврђивати Решење о давању сагласности на све Програме рада и Финансијске планове.
У сазиву 93. седнице Општинског већа је и Разматрање Финансијског плана Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Грда, „ОШ „Јован Јовановић Змај“ и предшколске установе „Срећно детињство“ за 2019. годину, а након тога ће се утврђивати Предлог Решења за давање сагласности на Финансијске планове.
На дневном реду ове седнице су и Месне заједнице, односно Разматрање Плана рада и Финансијског плана МЗ Банатски Соколац, Барице, Велика Греда, Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, МЗ Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица за 2019. годину. Следи утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада.
Након тога, на реду је утврђивање Предлога Решења о образовању Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште, Предлог Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установу „Срећно детињство“ Пландиште за 2019. годину и Предлог Решења о одобравању исплате новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште.
Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.