Nova, 91. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 14.12.2018.godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 37 tačaka.
Posle usvajanja zapisnika sa 90, 91. i 92. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo utvrđivati Predlog Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu, a nakon toga i Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Odluke o izmeni Odluke o zaštiti Spomenika prirode „Park dvorca Jagodić“. U sazivu predstojeće sednice Veća je i utvrđivanje Predloga Odluke bespovratnom sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim opština Plandište učestvuje u finanasiranju aktivnosti održavanja kao i utvrđivanje Predloga Odluke o proširenim pravima finansijske podrške porodici sa decom.
Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća većnici utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u opštini Plandište i davanju ovlašćenja predsedniku opštine Plandište za potpisivanje Aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu a zatim će razmatrati Program rada i Finansijski plan Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2019. godinu i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan. Na predstojećoj sednici Opštinskog veća, većnici će utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište a nakon toga će razmatrati Program rada i Finansijski plan Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2019. godinu i utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan, razmatraće se i Program rada i Finansijski plan Narodne biblioteke Plandište za 2019. godinu, Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište, Centra za socijalni rad Plandište, Crvenog krsta Plandište i JP „Polet“ Plandište a nakon toga će se utvrđivati Rešenje o davanju saglasnosti na sve Programe rada i Finansijske planove.
U sazivu 93. sednice Opštinskog veća je i Razmatranje Finansijskog plana Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište, OŠ „Jovan Sterija Popović“ Velika Grda, „OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ i predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ za 2019. godinu, a nakon toga će se utvrđivati Predlog Rešenja za davanje saglasnosti na Finansijske planove.
Na dnevnom redu ove sednice su i Mesne zajednice, odnosno Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana MZ Banatski Sokolac, Barice, Velika Greda, Veliki Gaj, Dužine, Jermenovci, Kupinik, MZ Margita, Markovićevo, Miletićevo, Plandište, MZ Stari Lec i MZ Hajdučica za 2019. godinu. Sledi utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Plan rada.
Nakon toga, na redu je utvrđivanje Predloga Rešenja o obrazovanju Lokalnog antikorupcijskog saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište, Predlog Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovu „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2019. godinu i Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište.
Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.