Нова, 97. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак, 08.02.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 15 тачака.

После усвајања записника са 94. 95. и 96. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво утврђивати Предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2018. годину а нако тога и Предлог Решења о формирању Штаба за ванредне ситуације општине Пландиште. Предлог Решења о образовању и именовању Савета за безбедност општине Пландиште као и Предлог Обавезног садржаја смерница за предлагаче програма/пројеката за 2019. годину.

На дневном реду је и Предлог Закључка о покретању поступка за финансирање пројеката цркава и верских заједница у општини Пландиште за 2019. годину, Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама и Предлог Конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2019. годину.

            Након тога следе тачке које се односе на студенте тако да ће већници рзматрати Предлог Закључка о расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима са подручја општине Пландиште за школску 2018/2019 годину који нису учествовали на претходном конкурсу и Предлог Конкурса за новчану помоћ студентима са подручја општине Пландиште за школску 2018/2019 годину који нису учествовали на претходном конкурсу.

Чланови Већа ће на предстојећој седници одлучивати о Предлогу Решења о давању сагласности на Програм унапређења доступности здравствене заштите становника општине Пландиште радом логопеда, о Предлогу Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда у 2018. години – средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште и Предлогу Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште.

            Претпоследња и последња тачка сазива нове 97. седнице Општинског већа су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.