Opštinska uprava Plandište i Predškolska ustanova „Srećno detinjstvo“ Plandište uključene su u aktivnosti projekta „PODRŠKA REFORMI SISTEMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U SRBIJI“ (SUPER).

Aktivnosti ovog projekta, koji je predstavljen u Beogradu, 25. juna 2019, odvijaće se u 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova širom Srbije na:

  • razvijanju profesionalnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama za kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje,
  • jačanju profesionalnih kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem,
  • unapređivanju zakonskog okvira za predškolsko vaspitanje.

Za predškolske ustanove obezbeđena je i druga donacija EU za didaktičku, IT opremu i nameštaj u iznosu od oko milion evra, što će dodatno doprineti kvalitetnom inkluzivnom  predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Projektom upravlja Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Projektne aktivnosti počele su u martu 2019. i trajaće dve godine. EU finansira projekat sa oko 900.000 evra, a projekat realizuje PARTICIP GmbH u konzorcijumu sa IB (Internationaler Bund), VBJK i CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju.

Kvalitetni programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja doprinose razvoju svih potencijala deteta i imaju važan uticaj na kasniji društveni život. Srbija još uvek ima jednu od najnižih stopa učešća dece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u poređenju sa zemljama EU. Oko 50 odsto sve dece uzrasta 3 do 5,5 godina uključeno je u vrtiće.

Evropska unija nastavlja da pruža podršku kontinuitetu sistemskih reformi predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji kao osnove celoživotnog učenja kroz novi SUPER projekat.

Od 2003. Evropska unija donirala je za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih,  renoviranje i opremanje škola i fakulteta, inkluziju Roma.