Све организације цивилног друштва, цркве и верске заједнице са територије општине Пландиште које су аплицирале и добиле средства на Конкурсу за финансирање и суфинасирање програма и пројеката од општине Пландиште за 2017. годину дужне су да доставе коначни наративни и финансијски извештај најкасније до 10. јануара 2018. године на прописнаим обрасцима или да врате средства.

Обрасце можете преузети овде:

Образац бр. 4 – Наративни извештај;

Образац бр. 6 – Финансијски извештај;