Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009),  објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ  ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Oпштинска управа општине Пландиште, на захтев носиоца пројекта Општине Пландиште, Пландиште, улица Војводе Путника 38 спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину,  ПРОЈЕКАТ Брига о менталном здрављу за инклузивни развој заједнице“  -Идејни пројекат адаптације две учионице у ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, на кат.пар бр. 1156/1 КО Пландиште, територија општине Пландиште.

 

Комплетан текст Обавештења можете погледати овде.