Opštinska uprava opštine Plandište, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i br.36/2009),  objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE  POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta Opštine Plandište, Plandište, ulica Vojvode Putnika 38 sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu,  PROJEKAT Briga o mentalnom zdravlju za inkluzivni razvoj zajednice“  -Idejni projekat adaptacije dve učionice u OŠ „Dositej Obradović“ Plandište, na kat.par br. 1156/1 KO Plandište, teritorija opštine Plandište.

 

Kompletan tekst Obaveštenja možete pogledati ovde.