Обавештавају се средњошколци са територије општине Пландиште који су остварили право на регресиран превоз од места становања до школе да ће им се легитимације (месечне карте) аутоматски продужити за септембар 2020 године.

Ученици првих разреда средњих школа који немају урађену легитимацију, мораће да је изваде на Главној аутобуској станици у Вршцу – поред пријаве за остваривање права на регресиран превоз (коју предају у Оптинској упрви у Пландишту) морају понети једну своју слику.