ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ

БРОЈ:3-46/2020-36

ДАНА: 11.12.2020.

П Л А Н Д И Ш Т Е

ОПШТИНСКА УПРАВА

ПЛАНДИШТЕ

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду испоруке комуналне услуге.

 

На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима ( Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо  наслов да ће 11.12.2020.због радова на водоводној мрежи у насељеном месту ЈЕРМЕНОВЦИдоћи допрекида испоруке воде.

Прекид испоруке воде трајаће у  периоду од 08,00до11,00часова.