На основу члана 16 Закона о комуналним делатностима ( Сл.Гласник РС бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018) обавештавамо  наслов да ће дана 28.09.2019. због радова на водоводној мрежи у насељеном месту Пландиште доћи до прекида испоруке воде  корисницима у следећим улицама:

Војвођанскa – у делу од Карађорђеве до рибњака „Багер“

Синђелићевa – у делу од Војводе Путника до Првомајске

Хајдук Вељка – у делу од Војводе Путника до мотела „Платан“

Николе Тесле – цела

Ђуре Јакшића – цела

Првомајска – у делу од Синђелићеве до Карађорђеве

Код Банатпласта – цела

Прекид испоруке воде трајаће у  периоду од 08,00 -17,00 часова.