У периоду од 19.03.2018. године – 30.04.2018. године ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕКО-САН” д.о.о Земун вршиће СУЗБИЈАЊЕ КУЋНИХ ФОРМИ КОМАРАЦА  на територији Општине Пландиште

Третман ће се вршити у јавним установама на територији општине Пландиште, затим на локалитетима на територији општине Пландиште који обухватају канале на територији урбаног дела општине, као и канализациони систем, постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Пландишта и Хајдучица, депонија у Пландишту, водозахвати у свим насељеним местима. Улази и подруми стамбених вишеспратних зграда.

 За сузбијање КУЋНИХ ФОРМИ КОМАРАЦА користи се биоцидни препарат на бази Алфа циперметрина.

Све информације могу се добити на број телефона:

Слободан Поповић – 064/8121-142
Наташа Боројевић – 062/8098620