U periodu od 19.03.2018. godine – 30.04.2018. godine PREDUZEĆE “EKO-SAN” d.o.o Zemun vršiće SUZBIJANJE KUĆNIH FORMI KOMARACA  na teritoriji Opštine Plandište

Tretman će se vršiti u javnim ustanovama na teritoriji opštine Plandište, zatim na lokalitetima na teritoriji opštine Plandište koji obuhvataju kanale na teritoriji urbanog dela opštine, kao i kanalizacioni sistem, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja Plandišta i Hajdučica, deponija u Plandištu, vodozahvati u svim naseljenim mestima. Ulazi i podrumi stambenih višespratnih zgrada.

 Za suzbijanje KUĆNIH FORMI KOMARACA koristi se biocidni preparat na bazi Alfa cipermetrina.

Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona:

Slobodan Popović – 064/8121-142
Nataša Borojević – 062/8098620