Обавештава се заинтересована јавност да је Oпштинска управа општине Пландиште, урадила нацрт интегрисане дозволе за оператера „Виндија“ д.о.о. Лајковац, за рад постројења Фарме Велика Греда, улица МаршалаТита бб, Велика Греда и обављање активности това бројлера, на локацији катастарскa парцелa бр. 1102  КО Велика Греда. (број захтева 501-2/2021-02-IV од 11.01.2021. године).

Увид у нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Oпштинске управе општине Пландиште, Пландиште, ул. Војводе Путника 38, канцеларија број 14, сваког радног дана од 10-13 часова, или на сајту Општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs,  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на урађен нацрт интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 12., став 6. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

Нацрт решења о издавању интегрисане дозволе можете преузети овде.