Обавештава се заинтересована јавност да је Oпштинска управа општине Пландиште, урадила нацрт интегрисане дозволе за оператера „ХАЈДУЧИЦА“ АД Хајдучица,  улица Валентова 1, за рад постројења фарме бројлера и обављање активности узгоја живине-бројлера, на локацији фарме Хајдучица к.п. бр. 1702 КО Хајдучица, општина Пландиште. (број нацрта решења 501-1/2021-02-IV од 18.01.2021. године).

Увид у нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Oпштинске управе општине Пландиште, Пландиште, ул. Војводе Путника 38, канцеларија број 14, сваког радног дана од 10-13 часова, или на сајту Општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs,  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на урађен нацрт интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 12., став 6. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

Решење можете погледати овде.