У складу са одредбама члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), Комисија за израду нацрта Статута општине Пландиште обавештава јавност да је отпочела са израдом нацрта Статута општине Пландиште, који ће се доставити Општинском већу Општине Пландиште на утврђивање предлога Статута.