МЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ ИЗДАВАЋЕ СЕ 31.01.2018. ГОДИНЕ ОД 7.00 ДО 13:30 САТИ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПЛАНДИШТЕ.